ДГ 109 Зорница
Детска градина в град София

Новини

График за провеждане на родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи

Съобщение за организацията на провеждане на конкурс за избор на ДОД

СЪОБЩЕНИЕ за Организацията на провеждане на конкурсите за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности в ДГ №109 „Зорница“  Начало на конкурсите:  12:00 ч. Място:  Музикален салон Отваряне документите за дейност „ Фолкнетика“ (1 бр. ...

Организация на работа през лятна ваканция

Уважаеми родители, Във връзка с възникнали въпроси, напомням, че през разрешените от МОН ваканции, включително и за времето от 01.06 до 14.09, родителите подават заявление само за присъствие на децата си и всички незаявени дни се извиняват административно! Към настоящия момент няма промяна в ...

Информация за родителите на деца от Украйна, търсещи международна закрила.

Уважаеми родители, Децата-бежанци се настаняват в образователни институции в Република България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и ...

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Подаването на документи за записване на класираните деца, се извършва само в сградата на ДГ № 109 "Зорница" от 9,00 часа до 16,00 часа.Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване с Правилника за дейността на детската градина, ще ви ...

Важна информация за родителите !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, При проверка на заявените критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училище беше установено, че при част от профилите липсват заявени Общи критерии за прием, конкретно – заявяването/ потвърждаването на адрес, който родителят иска да ...

Работно време за записване на класираните деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  Записването на приетите деца в ДГ № 109 „Зорница“ за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 9.00 ч. до 16.00 ...

Доставка на продуктите по училищените схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Надявам се, че децата и вие сте в добро здраве. В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г. ,изх. № РУО1-8409 / 15.04.2020г., Ви информирам, че по предложение на Държавенфонд „Земеделие“ стартира доставянето на ...

Заплащане на такси

Уважаеми родители, Вярваме, че децата и вие сте здрави. В ситуация на обявено извънредно положение Ви призоваваме да спазвате препоръките на Националния оперативен щаб. Във връзка с тях и за Ваше удобство в Детска градина 109 "ЗОРНИЦА" се въвежда заплащане по банков път на дължимите такси за ...

Обявяване на грипна епидемия в цялата страна

УВАЖАЕМИ    РОДИТЕЛИ,                 Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, от  06.03.2020г. до 11.03.2020г.  се обявява  грипна епидемия на територията на цялата ...

Заповед и протокол - ДОД

Заповед и протокол - ДОД

Обява - ДОД

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018г./2019г., може да видите ---> ...