ДГ 109 Зорница
Детска градина в град София

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за бюджета За месец Юни 2023
Отчет за бюджета За месец Март 2023
Отчет за бюджета За месец 12.2022
Отчет на бюджет за трето тримесечие 2022г.
Бюджет на ДГ № 109 за 2022 г.
Бюджет на ДГ
Отчет за бюджета За месец Март 2022
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец декември 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец декември
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец септември 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец септември
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец юни 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец юни
Отчет на бюджет 2021г. - месец март
Бюджет 2021г.
Отчет на бюджет 2020г. - месец декември
Отчет на бюджет 2020г. - месец юли
Отчет на бюджет 2020г. - месец март
Отчет на бюджет 2020г. - първо тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - четвърто тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - трето тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - второ тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - първо тримесечие
Бюджет 2019г.
Отчет на бюджет 2018г. - четвърто тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - трето тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - второ тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - първо тримесечие