• тел: 028740325 ; Мобилен: 0879248617
 • info-2213973@edu.mon
 • гр. София, ж.к. „Младост” 1, ул. „ Детска приказка” № 4
 • Добре дошли в детска градина
  109 "Зорница"

 • Качествено образование и грижа за всяко
  дете .

 • Благодарим за Вашето
  доверие

Всяко дете е уникално и специално, и позитивните преживявания, уменията и постиженията му в ранното детство са основа за развитието му в следващите етапи от живота му.

Специално отношение към всяко дете

Загрижена общност, в която децата да се чувстват обичани, уважавани и насърчавани, за да развиват своите възможности и потенциал в най-голяма степен. Всяко дете е уникално и специално, и позитивните преживявания, уменията и постиженията му в ранното детство са основа за развитието му в следващите етапи от живота му.

Актуални новини

В ГРУПИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 109 „ЗОРНИЦА“ - 2024 Г.

03.10.2023 г.

Важно

Уважаеми родители, Напомняме следното:
Децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Подаването на документи за записване на класираните деца, се извършва само в сградата на ДГ № 109 "Зорница" от 9,00 часа до 15,00 часа. Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване с Правилника за дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени на място.