• тел: 028740325 ; Мобилен: 0879248617
 • info-2213973@edu.mon
 • гр. София, ж.к. „Младост” 1, ул. „ Детска приказка” № 4
 • Добре дошли в детска градина
  109 "Зорница"

 • Качествено образование и грижа за всяко
  дете .

 • Благодарим за Вашето
  доверие

Всяко дете е уникално и специално, и позитивните преживявания, уменията и постиженията му в ранното детство са основа за развитието му в следващите етапи от живота му.

Специално отношение към всяко дете

Загрижена общност, в която децата да се чувстват обичани, уважавани и насърчавани, за да развиват своите възможности и потенциал в най-голяма степен. Всяко дете е уникално и специално, и позитивните преживявания, уменията и постиженията му в ранното детство са основа за развитието му в следващите етапи от живота му.

Актуални новини

Информация за предстоящите родителски срещи за учебната 2023 – 2024г. Уважаеми родители, Родителските срещи за всички групи ще бъдат проведени след 15.09.2023г. След 10.09.2023г. графикът за провеждането им ще бъде публикуван на страницата на сайта на детската градина.

Постъпването на новоприетите деца ще се извършва по график от 15.09.2023г. , но не по-късно от 60 дни за яслените групи и 30 дни за градинските групи, считано от 15.09. на съответната календарна година. Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Подаването на документи за записване на класираните деца, се извършва само в сградата на ДГ № 109 "Зорница" от 9,00 часа до 15,00 часа. Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване с Правилника за дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени на място.