ДГ 109 Зорница
Детска градина в град София

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за бюджета За месец Март 2023
Отчет за бюджета За месец 12.2022
Отчет на бюджет за трето тримесечие 2022г.
Бюджет на ДГ № 109 за 2022 г.
Бюджет на ДГ
Отчет за бюджета За месец Март 2022
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец декември 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец декември
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец септември 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец септември
Отчет за извънбюджетни сметки с код K33 за месец юни 2021
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2021
Отчет на бюджет 2021г. - месец юни
Отчет на бюджет 2021г. - месец март
Бюджет 2021г.
Отчет на бюджет 2020г. - месец декември
Отчет на бюджет 2020г. - месец юли
Отчет на бюджет 2020г. - месец март
Отчет на бюджет 2020г. - първо тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - четвърто тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - трето тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - второ тримесечие
Отчет на бюджет 2019г. - първо тримесечие
Бюджет 2019г.
Отчет на бюджет 2018г. - четвърто тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - трето тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - второ тримесечие
Отчет на бюджет 2018г. - първо тримесечие